Villkor och policys

Här hittar du information om våra köp- och leveransvillkor.

Undrar du något är du välkommen att höra av dig till oss:

telefon 0500-427610 eller mail: kontakt@mucopen.se

Alltid 14 dagars ångerrätt!
Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt LODA – Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. Varan behöver returneras i ett oförändrat skick, obruten förpackning, för att du som kund ska få en fullständig kreditering. 
Garanti- och Reklamationsrätt

Vi säljer alla produkter med 1 års garanti enligt Konsumentköplagen. Vi ersätter alltid en vara som du har fått och är defekt eller felexpedierad, då ber vi dig att omgående kontakta oss på kontakt@mucopen.se. Alla garantier gäller i Sverige.

 

Försäljning till minderåriga

Vår butik säljer inte produkter till minderåriga (under 18 år) utan målsmans tillåtelse.

Leveransvillkor

När du handlar hos oss ingår alltid moms i det angivna priset. Vi levererar alla produkter och tillbehör kostnadsfritt inom Sverige, i samarbete med speditörer som Posten och DHL.

Speditorer

Leveranstiden är normalt ca 2–5 arbetsdagar, beroende på om produkten finns på vårt centrallager. Vi gör alltid allt vad vi kan för att hålla leveranstiden kort, för att du ska få hem dina produkter så snabbt som möjligt. Ibland kan det dock ta lite längre tid än beräknat. Om vi till exempel anlitar en speditör som försenar leveransen. Men vi levererar din beställning så fort vi bara kan. Tänk på att du som kund alltid ska kunna visa legitimation vid hämtning av produkterna.

Leveransbekräftelse

När vi har tagit emot din order får du en orderbekräftelse av oss via e-post.

Transportskador

Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan till vår kundtjänst via e-post eller telefon. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant. För företag gäller att anmälan om transportskador ska ha inkommit inom sju dagar.
För att ärendet ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.

Vi som levererar Mucopen heter Enlund Nutrition AB och har organisationsnummer 556692-3511

Den 25 maj 2018 fick vi en ny dataskyddsförordning, GDPR. Den har i syfte att stärka skyddet av personlig information. Vi vill härmed informera om att alla personuppgifter som vi har arkiverade hos oss finns endast där i syfte att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, informera, marknadsföra och erbjuda Mucopens produkter. Uppgifterna sparas endast så länge en relation finns och du kan när som helst be att bli helt raderad ur våra register. Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

När du anförtror Enlund Nutrition AB dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgiftsansvarig är Enlund Nutrition AB (org. nr 556692-3511).

I samband med att du lägger din order eller skapar ett “Mitt konto” godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. 

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Uppgifter du lämnar när du blir kund hos Enlund Nutrition AB
När du blir kund hos oss samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Fullfölja ingått avtal
Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information om produkter och tjänster
Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos oss samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig. Kontakta oss på: kontakt@mucopen.se

Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig. Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas.

Enlund Nutrition AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.